Thời Trang Nữ

Thời Trang Nữ Hot

Đen
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)

Váy Giá Rẻ VNU05

199,000VND
Trắng
Đen
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)

Váy Giá Rẻ VNU04

190,000VND
Giày Sneaker Nữ Giá Rẻ SKNU02-7
gia re GIÁ RẺ QUÁ
Hot
Trắng
Đen
online gia re Online giá rẻ quá
5.00 out of 5
(5.00)

Giày Sneaker Nữ Giá Rẻ SKNU02

199,000VND
Xám
Đen
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)

Váy Giá Rẻ VNU03

190,000VND
Trắng
Đen
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)

Váy Giá Rẻ VNU02

190,000VND
Xám
Đen
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)

Váy Giá Rẻ VNU01

190,000VND
Trắng
Đen
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)

Áo Sơ Mi Nữ Giá Rẻ ASNU05

199,000VND
Xám
Xanh
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)

Giày Sandal Nữ Giá Rẻ SDNU05

299,000VND
Xanh
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)

Quần Jean Nữ Giá Rẻ QJNU05

279,000VND
Trắng
Đen
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)

Áo Thun Nữ Giá Rẻ ATNU05

145,000VND
Trắng
Đen
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)

Áo Thun Nữ Giá Rẻ ATNU04

145,000VND
Xám
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)

Quần Jean Nữ Giá Rẻ QJNU04

279,000VND
Trắng
Đen
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)

Giày Sandal Nữ Giá Rẻ SDNU04

299,000VND
Trắng
Xám
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)

Áo Sơ Mi Nữ Giá Rẻ ASNU04

199,000VND
Kem
Đen
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)

Giày Sandal Nữ Giá Rẻ SDNU03

199,000VND
Trắng
Xanh
Đen
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)

Áo Sơ Mi Nữ Giá Rẻ ASNU03

199,000VND
Trắng
Đen
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)

Áo Thun Nữ Giá Rẻ ATNU03

145,000VND
Xanh
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)

Quần Jean Nữ Giá Rẻ QJNU03

279,000VND
Giày Sneaker Nữ Giá Rẻ SKNU05-2
gia re GIÁ RẺ QUÁ
Hot
Nâu
Xám
online gia re Online giá rẻ quá
5.00 out of 5
(5.00)

Giày Sneaker Nữ Giá Rẻ SKNU05

199,000VND
Giày Sneaker Nữ Giá Rẻ SKNU04-7
gia re GIÁ RẺ QUÁ
Hot
Trắng - Tím
Trắng - Vàng
online gia re Online giá rẻ quá
5.00 out of 5
(5.00)

Giày Sneaker Nữ Giá Rẻ SKNU04

199,000VND
Giày Sneaker Nữ Giá Rẻ SKNU03-2
gia re GIÁ RẺ QUÁ
Hot
Trắng - Nâu
Trắng - Đen
online gia re Online giá rẻ quá
5.00 out of 5
(5.00)

Giày Sneaker Nữ Giá Rẻ SKNU03

199,000VND
Xanh
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)

Quần Jean Nữ Giá Rẻ QJNU02

279,000VND
Xanh
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)

Quần Jean Nữ Giá Rẻ QJNU01

299,000VND
Trắng
Xanh
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)

Áo Sơ Mi Nữ Giá Rẻ ASNU02

350,000VND
Trắng
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)

Áo Sơ Mi Nữ Giá Rẻ ASNU01

300,000VND
Trắng
Đen
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)

Áo Thun Nữ Giá Rẻ ATNU02

145,000VND
Trắng
Đen
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)

Áo Thun Nữ Giá Rẻ ATNU01

120,000VND
Kem
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)

Giày Sandal Nữ Giá Rẻ SDNU02

249,000VND
Kem
Đen
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)

Giày Sandal Nữ Giá Rẻ SDNU01

199,000VND
Giày Sneaker Nữ Giá Rẻ SKNU01-3
gia re GIÁ RẺ QUÁ
Hot
Trắng - Hồng
Trắng - Đen
online gia re Online giá rẻ quá
5.00 out of 5
(5.00)

Giày Sneaker Nữ Giá Rẻ SKNU01

199,000VND
30 SẢN PHẨM
Sort by
4 cột

Hiển thị tất cả 30 kết quả

Trắng
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)
ASMNU01

Áo Sơ Mi Nữ Giá Rẻ ASNU01

300,000VND
(0)
Áo Sơ Mi Nữ Giá Rẻ ASN01 có
Trắng
Xanh
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)
ASMNU02

Áo Sơ Mi Nữ Giá Rẻ ASNU02

350,000VND
(0)
Áo Sơ Mi Nữ Giá Rẻ ASNU02 có
Trắng
Xanh
Đen
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)
ASMNU03

Áo Sơ Mi Nữ Giá Rẻ ASNU03

199,000VND
(0)
Áo Sơ Mi Nữ Giá Rẻ ASNU03 là
Trắng
Xám
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)
ASMNU04

Áo Sơ Mi Nữ Giá Rẻ ASNU04

199,000VND
(0)
Áo Sơ Mi Nữ Giá Rẻ ASNU04 dễ
Trắng
Đen
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)
ASMNU05

Áo Sơ Mi Nữ Giá Rẻ ASNU05

199,000VND
(0)
Áo Sơ Mi Nữ Giá Rẻ ASNU05 là
Trắng
Đen
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)
ATNU01

Áo Thun Nữ Giá Rẻ ATNU01

120,000VND
(0)
Áo Thun Nữ Giá Rẻ ATNU01 là mẫu
Trắng
Đen
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)
ATNU02

Áo Thun Nữ Giá Rẻ ATNU02

145,000VND
(0)
Áo Thun Nữ Giá Rẻ ATNU02 là mẫu
Trắng
Đen
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)
ATNU03

Áo Thun Nữ Giá Rẻ ATNU03

145,000VND
(0)
Áo Thun Nữ Giá Rẻ ATNU03 là mẫu
Trắng
Đen
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)
ATNU04

Áo Thun Nữ Giá Rẻ ATNU04

145,000VND
(0)
Áo Thun Nữ Giá Rẻ ATNU04 là mẫu
Trắng
Đen
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)
ATNU05

Áo Thun Nữ Giá Rẻ ATNU05

145,000VND
(0)
Áo Thun Nữ Giá Rẻ ATNU04 là mẫu
Kem
Đen
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)
SDNU01

Giày Sandal Nữ Giá Rẻ SDNU01

199,000VND
(0)
Giày Sandal Nữ Giá Rẻ SDN01 có thiết
Kem
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)
SDNU02

Giày Sandal Nữ Giá Rẻ SDNU02

249,000VND
(0)
Giày Sandal Nữ Giá Rẻ SDNU02 là mẫu
Kem
Đen
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)
GSDNU03

Giày Sandal Nữ Giá Rẻ SDNU03

199,000VND
(0)
Giày Sandal Nữ Giá Rẻ SDNU03 là mẫu
Trắng
Đen
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)
GSDNU04

Giày Sandal Nữ Giá Rẻ SDNU04

299,000VND
(0)
Giày Sandal Nữ Giá Rẻ SDNU04 là mẫu
Xám
Xanh
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)
GSDNU05

Giày Sandal Nữ Giá Rẻ SDNU05

299,000VND
(0)
Giày Sandal Nữ Giá Rẻ SDNU05 phù hợp
Trắng - Hồng
Trắng - Đen
online gia re Online giá rẻ quá
5.00 out of 5
(5.00)
SKNU01

Giày Sneaker Nữ Giá Rẻ SKNU01

199,000VND
(2)
Chi tiết cách điệu nổi bật chữ LOVE
Trắng
Đen
online gia re Online giá rẻ quá
5.00 out of 5
(5.00)
SKNU02

Giày Sneaker Nữ Giá Rẻ SKNU02

199,000VND
(2)
Giày Sneaker Nữ Giá Rẻ SKNU02 có thiết
Trắng - Nâu
Trắng - Đen
online gia re Online giá rẻ quá
5.00 out of 5
(5.00)
SKNU03

Giày Sneaker Nữ Giá Rẻ SKNU03

199,000VND
(1)
Giày Sneaker Nữ Giá Rẻ SKNU03 là mẫu
Trắng - Tím
Trắng - Vàng
online gia re Online giá rẻ quá
5.00 out of 5
(5.00)
SKNU04

Giày Sneaker Nữ Giá Rẻ SKNU04

199,000VND
(1)
Giày sneaker nữ giá rẻ SKNU04 là mẫu
Nâu
Xám
online gia re Online giá rẻ quá
5.00 out of 5
(5.00)
SKNU05

Giày Sneaker Nữ Giá Rẻ SKNU05

199,000VND
(1)
Giày sneaker nữ giá rẻ SKNU05 có thiết
Xanh
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)
QJNU01

Quần Jean Nữ Giá Rẻ QJNU01

299,000VND
(0)
Quần Jean Nữ Giá Rẻ QJNU01 là mẫu
Xanh
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)
QJNU02

Quần Jean Nữ Giá Rẻ QJNU02

279,000VND
(0)
Quần Jean Nữ Giá Rẻ QJNU02 là mẫu
Xanh
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)
QJNU03

Quần Jean Nữ Giá Rẻ QJNU03

279,000VND
(0)
Quần Jean Nữ Giá Rẻ QJNU03 là mẫu
Xám
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)
QJNU04

Quần Jean Nữ Giá Rẻ QJNU04

279,000VND
(0)
Quần Jean Nữ Giá Rẻ QJNU04 có thiết
Xanh
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)
QJNU05

Quần Jean Nữ Giá Rẻ QJNU05

279,000VND
(0)
Quần Jean Nữ Giá Rẻ QJNU05 là mẫu
Xám
Đen
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)
Thể loại
VAY-01

Váy Giá Rẻ VNU01

190,000VND
(0)
Váy Giá Rẻ VNU01 có thiết kế trẻ
Trắng
Đen
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)
Thể loại
VAY-02

Váy Giá Rẻ VNU02

190,000VND
(0)
Váy Giá Rẻ VNU02 là mẫu váy giá
Xám
Đen
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)
Thể loại
VAY-03

Váy Giá Rẻ VNU03

190,000VND
(0)
Váy Giá Rẻ VNU03 là mẫu váy nữ
Trắng
Đen
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)
Thể loại
VAY-04

Váy Giá Rẻ VNU04

190,000VND
(0)
Váy Giá Rẻ VNU04 là mẫu váy giá
Đen
online gia re Online giá rẻ quá
0 out of 5
(0)
Thể loại
VAY-05

Váy Giá Rẻ VNU05

199,000VND
(0)
Váy Giá Rẻ VNU05 có thiết kế hai

Cách lựa chọn thời trang nữ phù hợp với bạn

Để lựa chọn thời trang nữ phù hợp với bạn, bạn có thể xem xét các yếu tố sau đây:

1. Hiểu về cơ thể của bạn:

 • Hình dáng cơ thể: Biết rõ hình dáng cơ thể của bạn (hình chữ nhật, hình quả lê, hình đồng hồ cát, hình tam giác ngược, v.v.) để chọn những trang phục tôn lên ưu điểm và che đi khuyết điểm.
 • Kích cỡ: Chọn trang phục vừa vặn với cơ thể, không quá chật cũng không quá rộng.

2. Phong cách cá nhân:

 • Phong cách thời trang yêu thích: Xác định xem bạn thích phong cách nào: cổ điển, hiện đại, bohemian, tối giản, hay thể thao?
 • Màu sắc và họa tiết: Chọn màu sắc và họa tiết phù hợp với sở thích và cá tính của bạn.

3. Màu da và tóc:

 • Màu da: Chọn những màu sắc phù hợp với tông màu da của bạn để làm nổi bật làn da.
 • Màu tóc: Xem xét màu sắc trang phục sao cho phù hợp với màu tóc của bạn.

4. Hoàn cảnh và dịp:

 • Trang phục hàng ngày: Chọn những trang phục thoải mái và dễ di chuyển cho các hoạt động hàng ngày.
 • Trang phục công sở: Chọn những bộ đồ thanh lịch và chuyên nghiệp cho môi trường làm việc.
 • Trang phục dự tiệc: Chọn những bộ đồ sang trọng và nổi bật cho các dịp đặc biệt.

5. Xu hướng thời trang:

 • Cập nhật xu hướng: Theo dõi các xu hướng thời trang mới nhất để luôn cập nhật và không bị lỗi thời.
 • Phù hợp với bạn: Không phải xu hướng nào cũng phù hợp, hãy chọn những gì thực sự phù hợp với bạn.

6. Phụ kiện và giày dép:

 • Phụ kiện: Chọn phụ kiện như túi xách, dây chuyền, bông tai, kính mát, v.v. để hoàn thiện bộ trang phục.
 • Giày dép: Chọn giày dép phù hợp với trang phục và hoàn cảnh.

7. Thử nghiệm và tự tin:

 • Thử nghiệm: Đừng ngại thử những phong cách mới để tìm ra phong cách riêng của bạn.
 • Tự tin: Quan trọng nhất là bạn cảm thấy tự tin và thoải mái trong bộ trang phục của mình.

Nếu bạn có nhu cầu cụ thể hơn về cách phối đồ hoặc lựa chọn trang phục cho một dịp đặc biệt, hãy cho tôi biết để tôi có thể tư vấn chi tiết hơn.

Tìm kiếm

Back to Top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng